"بکگراند ایران پرماکالچر - پلتفرمی برای ترویج پرماکالچر و فرهنگ پایدار در ایران"ایران پرماکالچر

منبعی جامع برای آموزش و ترویج پرماکالچر، فرهنگ کشاورزی پایدار و دائمی، در ایران. ما به ترویج و توسعه پرماکالچر و کشت پایا در ایران متعهد هستیم و با ارائه آموزش ها، منابع و اطلاعات کاربردی، به جامعه کمک می کنیم تا در حفظ محیط زیست و توسعه پایدار نقش فعالی ایفا کند.

آخرین مقالات

با ما بروز باشید ...